Vi vil selvsagt samarbeide med vår gode nabo, Telemark bryggeri, og produktene deres vil være tilgjengelig på våre fredags-pils fredager. Dette vil kun være til registrerte leietakere, enten på pop-up kontor, eller på celle-kontor.

31.05.2021

Vi vil selvsagt samarbeide med vår gode nabo, Telemark Bryggeri, og produktene deres vil være tilgjengelig på våre fredags-pils fredager. Dette vil kun være til registrerte leietakere, enten på pop-up kontor, eller på celle-kontor.