Grønn atmosfære

02.06.2021

Vi ønsker å skape grønne landskap, noe som skaper mer positiv energi, og som gir mer arbeidslyst. Dette er det forsket på, og vi vil derfor tilby slike grønne lunger i vårt landskap på Klosterøya, både ute og inne.